KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Ekonomik fiyat politikasıyla sunulan üstün kaliteli ürünlere, müşteri beklentilerini artırarak karşılamayı amaç edinen SOSYETE UN, aynı zamanda sektörün gelişiminde katkıda bulunan bir üretim anlayışıyla çalışmaktadır.

Amacımız; üstün teknoloji donanımlarına sahip, sorunsuz ürünler üreterek müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak, kalite çıtasını sürekli yükseğe taşıyarak ülkemizde standart kaliteli ürünler üretmek ve hizmet politikasında yerimizi almaktır.

Değerlerimiz; Bireye ve topluma saygı, güvenirlik, ekip ruhu, müşteri odaklılık, pozitif düşünce ve uzlaşma, öz eleştiri, anlayış, katılımcı ve özgür ifade, paylaşımdır.

Müşteriler her geçen gün daha bilmiş hale gelmekte, daha bilinçlenmekte ve beklentileri de artmaktadır. Herhangi bir iş için , işi idame ettirmede geçerli tek yol bir kalite düzeyi belirlemektir. Büyüklüğü veya bulunduğu endüstri sektörü ne olursa olsun her işletme bir kalite yönetim sistemi uygulamaya sokarak kendilerine başarılı bir gelecek sağlayabilir.

Kalite Yönetim Sistemimizde;


-Üst yönetim tarafından belirlenen politikalar ve hedefler,

-Müşteri memnuniyeti sağlama yaklaşımı ile müşterinin ihtiyaçlarını anlama,

-Geliştirilmiş dahili ve harici iletişimler,

-Organizasyon süreçlerinin daha iyi bir şekilde kavranması,

-Yasal ve tüzüksel gerekliliklerinin organizasyon ve müşterileriniz üzerinde nasıl bir etki teşkil edebileceğinin anlaşılması,

-Her bir personel için mutabık kalınan açık sorumluluk ve yetkiler,

-Zaman ve kaynaklarının daha etkin kullanımı,

-İndirgenmiş israf,

-Ürün ve hizmetlerin daha iyi bir şekilde tutarlılık ve izlenebilirliği,

-Daha üstün bir moral ve motivasyon.

Bu şartları karşılayacak yeterlilikte proseslerimizle ve personellerimizle birlikte kalite yönetim sistemimiz oluşturulmuştur.

Organizasyonel kültürde ve yönetim uygulamalarında gerekli dönüşüm hareketini başlatmak ve işletmeyi topluca daha üst bir performans düzeyine taşımak gerekir. Bu nedenle;

Organizasyonel kültürde buna bağlı değerlerde ve yönetim uygulamalarında kalite yönetimi için gerekli olan dönüşüm hareketini başlatmak ve devam ettirebilmek için en doğru stratejinin belirlenmesi,sürekli iyileştirme anlayışının tüm iş süreçlerine yerleştirilmesi,tüm çalışanların aynı politika, amaç, hedef ve kurumsal değerler doğrultusunda bir araya getirilmesi,tüm sistemlere etkili, hızlı, gelişime açık, verimlilik artışını destekleyecek şekilde işlerlik kazandırması,motivasyonun artırılması ve katılımcının güçlendirilmesi, organizasyonel haberleşme ve iletişimin güçlendirilmesi ve çalışanların ve müşterilerin memnuniyetinin artırılması ile ilgili çalışmalarımızla yeterliliğimizi artırmaktayız.

Tüm bu yeterlilik artırma prosesinin amacı; Dönemler bazında beklenen talebi karşılamak üzere, üretim kaynaklarının en iyi bileşimini seçme, işletme içerisindeki malzeme hareketleri ile envanter düzeylerini kontrol edebilme becerilerinin artırılmasıdır.

Sonuç olarak, adam-saat başına çıktı miktarında artış, fazla mesai saatlerinde azalmalar, envanter yatırımında azalma, envanter devir hızının artması, satın alma maliyetlerinin azalması, yeni tip ürünlere hızla yönelebilme, müşteri hizmet düzeylerinin iyileştirilmesi, sermaye yatırımının iç kaynaklarla gerçekleştirilmesi gibi faaliyetlerle üretimin planlı ve kontrollü olması hedeflenmiştir.

MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANALİZİ

Amaç; İşletmenin kendi ürünlerini ve faaliyetlerini müşterilerinin gördüğü gibi görebilmesini sağlayarak en doğru müşteri tatmini vizyonunu, politikasını ve hedeflerini belirlemeye yarayacak fırsatları yakalamasını sağlamaktır.

Müşteri talep ve beklentilerin belirlenmesi, müşteri tatminini sağlayıcı eylemleri hayata geçirmeyi engelleyen sorunların belirlenmesi, giderilmesi ve sürekli müşteri tatminini sağlayıcı sistemli bir süreç geliştirilmesi, buna yönelik doğru hedeflerin belirlenmesi, müşterilerin sistematik olarak dinlenmesi, buna karşın doğru yanıt verilmesi, bu sistematiğin test edilmesi, verimliliğin artırılması, müşteri tatminine ilişkin karaların alınmasında subjektif ve gerçekçi olmayan kriterlere dayanan yargılar ve bilgilerin ortadan kaldırılması gibi analizlerle müşteri memnuniyeti ön planda tutulmaktadır.

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ


Amaç; Çalışanların memnuniyet düzeylerinin saptanması, hangi kurumsal faaliyetlerden memnun, hangisinden memnun olmadıklarının belirlenmesi ve yapılacak iyileştirme çalışmalarının neler olması gerektiğinin ortaya konması.

Güvene dayalı bir iş ortamının gerçekleşmesi, çalışanların davranışlarının istenen doğrultuya yönlendirilmesini sağlayıcı çalışmaların belirlenmesi, kurumsal amaçlarla bireysel amaçların yakınlaştırılması, yöneticilerin çalışanlarını daha yakından tanınmasını sağlanması, motivasyon yönetiminde etkenliğin sağlanması, çalışan memnuniyetinin dönemsel olarak ölçülebilmesi gibi aktivitelerle çalışan performansını en üst düzeyde tutabilmelidir.